Gældsrådgivning

Efter at have arbejdet med gældsrådgivning som frivillig i flere år, har jeg oplevet flere er blevet afvist grundet for stor en indkomst. Derfor tilbyder jeg gældsrådgivning. Prisen er 1000 kr i timen. Efter hvert møde af 1 times varighed og afhængig af behov, må forventes 2-3 timers arbejde for min side, i form af brevudveksling med kreditorer, samt evt. forhandlinger.

Gældsrådgivningen foregår over flere møder, hvor der lægges et budget, dette hjælper klienten til at få et overblik over denne/deres rådighedsbeløb. Herefter laves et overblik over kreditorer. Når dette er lavet kan en egentlig plan laves for hvad der kan/skal betales, der forhandles med kreditorer om betalingsaftaler, der er til begge parters fordel. Hvis klienten er kommet til penge, typisk ved arv, kan der assisteres med forhandling af akkorder. En Akkord er et engangsbeløb, x kr af gældens størrelse, der betales til kreditor, Hvorefter det resterende af gælden slettes.  Det er vigtigt at forstå at forhandlinger af denne type, er bedst gjort af professionelle, da man som kunde/låner af et kreditselskab/inkassoselskab ved en forhandling, oftest har følelserne med i forhandlingerne, hvilket kan påvirke måden der kommunikeres med kreditorerne på.